Clone BO27177 Report

Search the DGRC for BO27177

Clone and Library Details

Library:BO
Tissue Source:D. melanogaster
Created by:Joe Carlson
Date Registered:2004-06-03
Comments:Infusion clones with open reading frames
Original Plate Number:271
Well:77
Vector:pDNR-Dual
Associated Gene/Transcriptspaw-RA
Protein status:BO27177.pep: Imported from assembly
Sequenced Size:1441

Clone Sequence Records

BO27177.complete Sequence

1441 bp assembled on 2010-09-22

GenBank Submission: KX794706

> BO27177.complete
GAAGTTATCAGTCGACATGCCTCGCCTCTCGGTTTTCTGCGGATTATCGC
GTAGAATCATCTGCTCCAGCACTGCTCACCGAAACCTTTGGCGACTGTTG
TCCGACAGTTCGGAGTCGACCATTATCCCACACGTTTCGGACAAAACGGA
AAGTGTGAAGAAATTCAAAAAGGAAACGCAGGTGGATCACACAAGTCACC
TATTTGTATGGCCGGAGGCGAAGGACGAAAACGTTCATCATGTGAAAGAG
AACAAAGAGGATAGCAATGACGATATAACTGCATCCTGGGGCTGGAAAAA
TGACGAGCTTGACGTGGAGCAATTGGCAGGACTACCAAGTCCTAATGAGG
TGGAGGATCCATACCGGCAGCCAAACAATGAATCTCAGGATGATCAGTTG
CCATTCGCTGAAGGAGACCAATCAGGAATTCAAGAAGAATTACAATTCGC
AAGAACGCGCTCCCTGCGAGAACAGCTTGTCAAGAATCAGGCGTCCCAAG
AACCTTTTACCAGCTTTGAGAAAACATCTCTCACATCCGTTCGAAGGAAT
GTGGACTTCATGATGCAAGAGCTTAGTCAGATTTCACTTATTTTGAATAC
TATGGGAGGAGGTGAAAAAACAATGGGGATGGTTAACTCTGAACCGGATG
TGGCTTCCTTTGCACTCAACCAACCCAAAATCAGTGAAAGTTTGAATCAT
GAGGAGGAATCAAATCAGTCAGTGGATAGAGCTAGTTCCCATCAATCTGA
GCTAGGTGTTGCAGATTCTATGCATTCGGAGGTAGCCAGTGCGCTCTCAG
AACCATCTGGATTGGGTGATGTAGAGAGCCTAGATCATAGCGAGATTTCG
AACCAGTCTTTTGATTCCGAACTAACGAGGGATATCACCGATCAACTTAA
ATTGGATCACGAGATGGAAGCAAATCAGTCTTTGGATTCTGAGTTAACCG
GTGAAATAACTAATCAATCTAGTTCGGTAGTTTCAGAGTCTTCGATTTCC
GATGAGGACTTCGGGGAGGAGCTAATAAAACAATCTCACAAAATCGAGCA
AATTGCGTCTGCTGGCGATACTCAAGAGTCCAGTCCTTCAAAAACCAATG
AGAATACTCCCAAGACTGATGACACGCAGGACACTCAGCCTAAGGAAACC
ATACACACCTACAGGCCCTTTAGGACTATCGAAGTTCCTGCCAAGAAGCC
TACTAGTAGCCTTAGCACCGAGTCAATTGAAGAGCAGCCGTTGAACCAGG
AACCCCAATTCGGCACAGGTATCCATTTAGATAGAGAACGGTACAAAGTT
TCTGCTCAGCTGACCGAGTCCGAGTCCCGCTTACTTATGCGCATGGCTCT
GAAGCAGGCTTTAATCGATCTGGAGTCTGGCCAAAGCAAGTACAAAGCAA
CAATTCTGGAGGCTGAAACCGAGGCAAGCTTTCTAGACCAT

BO27177.complete Blast Records

Blast to dmel-all-CDS-r6.02.fasta performed 2014-11-28 07:45:24
Subject Length Description Subject Range Query Range Score Percent Strand
spaw-RB 1410 CG30365-PB 1..1407 17..1423 7035 100 Plus
spaw-RA 1410 CG30365-PA 1..1407 17..1423 7035 100 Plus
Blast to dmel-all-transcript-r6.02.fasta performed 2014-11-28 07:45:25
Subject Length Description Subject Range Query Range Score Percent Strand
spaw-RB 2691 CG30365-RB 1233..2641 15..1423 7045 100 Plus
spaw-RA 1552 CG30365-RA 94..1502 15..1423 7045 100 Plus
hubl-RB 2691 CG30364-RB 1233..2641 15..1423 7045 100 Plus
Blast to na_all.dmel.RELEASE6 performed 2014-11-28 07:45:22
Subject Length Description Subject Range Query Range Score Percent Strand
2R 25286936 2R 8359516..8360924 1423..15 7045 100 Minus
Blast to na_te.dros performed on 2014-11-28 07:45:23 has no hits.

BO27177.complete Sim4 Records

Sim4 to dmel-all-transcript-r5.12.fasta performed 2010-09-22 09:24:25 Download gff for BO27177.complete
Subject Subject Range Query Range Percent Splice Strand
CG30365-RA 269..1675 17..1425 99   Plus
Sim4 to dmel-all-transcript-r5.52.fasta performed 2013-08-04 22:29:15 Download gff for BO27177.complete
Subject Subject Range Query Range Percent Splice Strand
spaw-RA 96..1502 17..1425 99   Plus
Sim4 to dmel-all-transcript-r6.02.fasta performed 2014-11-28 09:03:08 Download gff for BO27177.complete
Subject Subject Range Query Range Percent Splice Strand
hubl-RB 1235..2641 17..1425 99   Plus
Sim4 to na_all.dmel.RELEASE6 performed 2014-11-28 09:03:08 Download gff for BO27177.complete
Subject Subject Range Query Range Percent Splice Strand
2R 8359514..8360922 17..1425 99   Minus
Sim4 to na_arms.dmel.RELEASE5 performed 2013-08-04 22:29:15 Download gff for BO27177.complete
Subject Subject Range Query Range Percent Splice Strand
arm_2R 4247019..4248427 17..1425 99   Minus

BO27177.pep Sequence

Translation from 16 to 1441

> BO27177.pep
MPRLSVFCGLSRRIICSSTAHRNLWRLLSDSSESTIIPHVSDKTESVKKF
KKETQVDHTSHLFVWPEAKDENVHHVKENKEDSNDDITASWGWKNDELDV
EQLAGLPSPNEVEDPYRQPNNESQDDQLPFAEGDQSGIQEELQFARTRSL
REQLVKNQASQEPFTSFEKTSLTSVRRNVDFMMQELSQISLILNTMGGGE
KTMGMVNSEPDVASFALNQPKISESLNHEEESNQSVDRASSHQSELGVAD
SMHSEVASALSEPSGLGDVESLDHSEISNQSFDSELTRDITDQLKLDHEM
EANQSLDSELTGEITNQSSSVVSESSISDEDFGEELIKQSHKIEQIASAG
DTQESSPSKTNENTPKTDDTQDTQPKETIHTYRPFRTIEVPAKKPTSSLS
TESIEEQPLNQEPQFGTGIHLDRERYKVSAQLTESESRLLMRMALKQALI
DLESGQSKYKATILEAETEASFLDH

BO27177.pep Blast Records

Blast to dmel-all-translation-r6.02.fasta performed 2014-11-26 14:32:35
Subject Length Description Subject Range Query Range Score Percent Strand
spaw-PB 469 CG30365-PB 1..469 1..469 2381 100 Plus
spaw-PA 469 CG30365-PA 1..469 1..469 2381 100 Plus