Clone BO29004 Report

Search the DGRC for BO29004

Clone and Library Details

Library:BO
Tissue Source:D. melanogaster
Created by:Joe Carlson
Date Registered:2004-06-03
Comments:Infusion clones with open reading frames
Original Plate Number:290
Well:4
Vector:pDNR-Dual
Associated Gene/Transcriptqjt-RA
Protein status:BO29004.pep: Imported from assembly
Sequenced Size:752

Clone Sequence Records

BO29004.complete Sequence

752 bp assembled on 2011-09-14

> BO29004.complete
GAAGTTATCAGTCGACATGGAATTCAATTACCTTGCTGATTCCGCACTTT
CCACTTTAGTGGAAAACAAAAAGTTCTTCAAGGAAATGTCAGATTTCGTG
TCCGATTTCAGCGATGGCGGGAAGATCAAGAAGTTGCTCGAGCAGAGCGT
TGAGCAGAGCGTGGAGCACGCCGTGAATGTAGTCCATATGAAGATAAAGC
ACCAATCGCTCAACAAGGCTATGAATCAGGTCAAAAACTCTAGCGCCACC
ATCGAGGAGTTCGAGGAAGTCTGGAAGGAACGCTCCAAAGCGGTGGAGCA
GAAGCGCATCAATGTCAAGAATCTACACGAGTTCAAGAACTTCGTAAAAG
CAGTTGAATCAGCAGCTGGTCAGGCGGGTGCGGAAGTCAATGATCAAGCG
AATGGCACCGCCTATGATGAGGACCTTATTATGGAAGACTCCGGCAGCGA
GGTCTTCTCGTTCTACGATCCCTGGTCCAAGGCCCTGATAAAGAACCCCA
TGCGCAACAAAATGTGCGGTCACATCTACGACCGCGACTCGGTGATGCCG
ATCATAATGGACCGCATTGGCATCCGATGCCCGGTGCTCGGCTGCGCCAA
CTTGTGCTACATCCAGCCAGATCACCTGGTCCAGGACGCCAATGTCCAGC
AAAAGATACAACAGAGCATGTCTAACGCGATCGTGGATGTAACTGCCTCG
GAGGAGGACGAGGAAGCAAGCTTTCTAGACCATTCGTGGGGGGCGGGGGG
GG

BO29004.complete Blast Records

Blast to dmel-all-CDS-r6.02.fasta performed 2014-11-27 07:22:55
Subject Length Description Subject Range Query Range Score Percent Strand
qjt-RB 702 CG13732-PB 1..699 17..715 3495 100 Plus
qjt-RA 702 CG13732-PA 1..699 17..715 3495 100 Plus
cerv-RD 693 CG15645-PD 1..678 17..715 1550 82.1 Plus
Blast to dmel-all-transcript-r6.02.fasta performed 2014-11-27 07:22:56
Subject Length Description Subject Range Query Range Score Percent Strand
qjt-RB 834 CG13732-RB 55..753 17..715 3495 100 Plus
qjt-RA 990 CG13732-RA 211..909 17..715 3495 100 Plus
cerv-RD 1141 CG15645-RD 283..960 17..715 1550 82.1 Plus
Blast to na_all.dmel.RELEASE6 performed 2014-11-27 07:22:52
Subject Length Description Subject Range Query Range Score Percent Strand
3L 28110227 3L 17479362..17480060 17..715 3495 100 Plus
X 23542271 X 15577167..15577718 715..155 1360 83.2 Minus
X 23542271 X 15575060..15575354 709..415 605 80.3 Minus
X 23542271 X 15555366..15555660 709..415 560 79.3 Minus
X 23542271 X 15575375..15575510 367..232 275 80.1 Minus
X 23542271 X 15555727..15555813 318..232 270 87.4 Minus
X 23542271 X 15577813..15577889 93..17 235 87 Minus
Blast to na_te.dros performed on 2014-11-27 07:22:54 has no hits.

BO29004.complete Sim4 Records

Sim4 to dmel-all-transcript-r5.32.fasta performed 2011-09-14 12:00:00 Download gff for BO29004.complete
Subject Subject Range Query Range Percent Splice Strand
qjt-RA 114..815 17..716 99   Plus
Sim4 to dmel-all-transcript-r5.52.fasta performed 2013-08-04 05:13:34 Download gff for BO29004.complete
Subject Subject Range Query Range Percent Splice Strand
qjt-RA 211..909 17..715 100   Plus
Sim4 to dmel-all-transcript-r6.02.fasta performed 2014-11-27 08:09:30 Download gff for BO29004.complete
Subject Subject Range Query Range Percent Splice Strand
qjt-RA 211..909 17..715 100   Plus
Sim4 to na_all.dmel.RELEASE6 performed 2014-11-27 08:09:30 Download gff for BO29004.complete
Subject Subject Range Query Range Percent Splice Strand
3L 17479362..17480060 17..715 100   Plus
Sim4 to na_arms.dmel.RELEASE5 performed 2013-08-04 05:13:34 Download gff for BO29004.complete
Subject Subject Range Query Range Percent Splice Strand
arm_3L 17472462..17473160 17..715 100   Plus

BO29004.pep Sequence

Translation from 16 to 751

> BO29004.pep
MEFNYLADSALSTLVENKKFFKEMSDFVSDFSDGGKIKKLLEQSVEQSVE
HAVNVVHMKIKHQSLNKAMNQVKNSSATIEEFEEVWKERSKAVEQKRINV
KNLHEFKNFVKAVESAAGQAGAEVNDQANGTAYDEDLIMEDSGSEVFSFY
DPWSKALIKNPMRNKMCGHIYDRDSVMPIIMDRIGIRCPVLGCANLCYIQ
PDHLVQDANVQQKIQQSMSNAIVDVTASEEDEEASFLDHSWGAGG

BO29004.pep Blast Records

Blast to dmel-all-translation-r6.02.fasta performed 2014-11-29 08:15:52
Subject Length Description Subject Range Query Range Score Percent Strand
qjt-PB 233 CG13732-PB 1..233 1..233 1197 100 Plus
qjt-PA 233 CG13732-PA 1..233 1..233 1197 100 Plus
cerv-PD 230 CG15645-PD 1..230 1..239 806 68.2 Plus
cerv-PA 230 CG15645-PA 1..230 1..239 806 68.2 Plus
cerv-PC 177 CG15645-PC 1..177 58..239 646 71.4 Plus